Copyright 2021 - The Laserworld Group

Bar, Pub, Restauracja

Bary, puby i restauracje zazwyczaj dysponują ograniczonym miejscem aby zainstalować dodatkowe oświetlenie, tak więc jeśli decyzje zapadnie na oświetleniu laserowym ( co jest przy okazji wspaniałym pomysłem), to moc lasera jak i również sposób kontroli muszą być dobrze przemyślane.
Wybór laserów poniżej nakieruje cię, które z modeli bedą odpowiednie. Kliknij na jeden z laserów aby zapoznać się ze szczegółami technicznymi, ceną oraz wybranymi opcjami zakupu.
Lasery mogą być wykorzystywane w przestrzeni gastronomicznej na różne sposoby: Mogą one generować efekt ambient, tak jak to potrafią lasery z serii Garden Star, albo mogę tworzyć bardziej żywsze efekty lub efekty wiązek laserowych. Bardziej profesjonalne lasery ze odpowiedniemi skanerami są w stanie wykonać oba typy, a także mogą być użyte do wyświetlania logo, tekstów lub animacji.

 

Rekomendowane lasery do użytku w barach, pubach i restauracjach:

Distributed Brand Laserworld Distributed Brand tarm distributed brand Ray Technologies
Showcontroller logo greyShoweditor laser show software Distributed Brand Garden Star Distributed Brand Pangolin Distributed Brand coherent 

 

Laserworld Ibérica en España Laserworld Ibérica em Portugal Laserworld en Mexico Laserworld India Laserworld 日本 Laserworld 배달 Laserworld w Polsce Laserworld Türkiye