Copyright 2019 - The Laserworld Group

Ostrzeżenie dla klientów - Music Store Poznań / Sklep Muzyczny

Ostrzeżenie dla klientów z Polski:

Firma Music Store Poznań (Music Store Sp. z o.o., www.sklepmuzyczny.pl), nie jest oficjalnym dystrybutorem produktów marki Laserworld, których producentem i wyłącznym dystrybutorem jest Grupa Laserworld. Obejmuje to w szczególności marki tj. Laserworld, tarm, Swisslas, RTI (Ray Technologies) oraz marki Showeditor.
Sklep Music Store Poznań nielegalnie używa nazwy ww. marek, zdjęć oraz tekstów, do których firma Laserworld posiada pełne prawa autorskie obowiązujące na całym świecie.

Ze względu na fakt braku praw do wykorzystywania naszej własności intelektualnej, firma Music Store Poznań (Music Store Sp. z o.o), utraciła możliwość zaopatrzenia się w produkty dystrybuowane poprzez Grupę Laserworld jak i również utraciła oficjalną autoryzację do oferowania naszych produktów na swojej stronie internetowej jak i innych portalach internetowych pośredniczących w sprzedaży w imieniu Firmy Music Store Poznań (Music Store Sp. z o.o.).

Firma Music Store Poznań (Music Store Sp. z o.o.). otrzymała oficjalny termin usunięcia z oficjalnej oferty wszystkich produktów marki Laserworld do dnia 23.11.2016 roku. Pomimo naszego wezwania, termin ten został zignorowany, w związku z tym, trzeba założyć, że działalność firmy Music Store Poznań (Music Store Sp. z o.o.) posiada podłoże oszustwa.

Tym samym ostrzegamy wszystkich klientów przed zakupem produktów marki Laserworld w sklepie Music Store Poznań. Sklep Music Store Poznań nie posiada legalnej możliwości sprzedaży produktów marki Laserworld!

Wszystkich klientów z Polski zapraszamy do kontaktu z naszym oficjalnym biurem Laserworld Polska (www.laserworld.pl). Na oficjalnej stronie umieszczone są oficjalne informacje dot. naszych produktów jak i również informacje na temat sklepów, które posiadają oficjalną autoryzacje na sprzedaż produktów marki Laserworld.

Więcej informacji na:Customer Warning - Music Store Poznań / sklepmuzyczny 

Distributed Brand Laserworld Distributed Brand tarm distributed brand Ray Technologies
Showcontroller logo greyShoweditor laser show software Distributed Brand Garden Star Distributed Brand Pangolin Distributed Brand coherent 

 

Laserworld Ibérica en España Laserworld Ibérica em Portugal Laserworld en Mexico Laserworld India Laserworld 日本 Laserworld 배달 Laserworld w Polsce Laserworld Türkiye