Y-Adapter ILDA

Y-adapter rozdziela sygnał ILDA na dwa sygnały, sygnał horyzontalny (X) jest odwrócony jak w lustrze.

Służy do symetrycznego podłączenia dwóch oddzielnych projektorów laserowych do jednego interfejsu ILDA.
Producent:
Laserworld