Copyright 2021 - The Laserworld Group

Lasery do 1800 zł

Marka Laserworld oferuje szeroką gamę oświetlenia laserowego, również i dla tych odbiorców, którzy mają przeznaczony niewielki budżet: Wszystkie wybrane przez nas lasery poniżej, mieszczą się w zakresie do kwoty 2500 zł. - a wśród niż, są również systemy laserowe, które zdolne są do dowolnej projekcji laserowej poprzez interfejs ilda, tj. sterowanie laserem poprzez oprogramowanie komputerowe.

Lasery mieszczące się w tym zakresie cenowym są dobrym początkiem do pokazów laserowych. Wszystkie te lasery posiadają podstawowe funkcje a niektóre z nich zdolne są do projekcji tekstów i animacji.

 

Rekomendowane lasery do 1800 zł:

Distributed Brand Laserworld Distributed Brand tarm distributed brand Ray Technologies
Showcontroller logo greyShoweditor laser show software Distributed Brand Garden Star Distributed Brand Pangolin Distributed Brand coherent 

 

Laserworld Ibérica en España Laserworld Ibérica em Portugal Laserworld en Mexico Laserworld India Laserworld 日本 Laserworld 배달 Laserworld w Polsce Laserworld Türkiye