Copyright 2021 - The Laserworld Group

Lasery Plug & Play

Lasery są bardzo łatwe w obsłudze i sterowaniu. Jednakże, czasami użytkownicy szukają laserów, które działają tylko w trybie automatycznym albo na dźwięk. Są to lasery, które nie wymagają wstepne przygotowania przed uruchomieniem, wystaczy włożyć wtyczkę do prądu i można natychmiast rozpocząć projekcje laserową, czyli Plug'n Play. Tak jak inne efekty świetlne, większość produktów dla początkujących lub małowymagających użytkowników jest również urządzeniami Plug'n Play. Urządzenia laserowe tego typu mają zazwyczaj preinstalowane wzory i różne tryby pracy. Większość z laserów aktywowanych na dźwięk posiaa również regulację intensywności mikrofonu.

Lasery Plug'n play wykorzystywane są zazwyczaj do podstawowych celów. Jednakże, jeśli w instalacji oświetleniowej jest przewidziane miejsce na sekcję oświetlenie pracującego w trybie muzycznym lub auto, takie lasery bedą zatem idealnym rozwiązaniem. 

 

Rekomendowane Lasery Plug'n Play:

Plug-and-Play Lasers

Distributed Brand Laserworld Distributed Brand tarm distributed brand Ray Technologies
Showcontroller logo greyShoweditor laser show software Distributed Brand Garden Star Distributed Brand Pangolin Distributed Brand coherent 

 

Laserworld Ibérica en España Laserworld Ibérica em Portugal Laserworld en Mexico Laserworld India Laserworld 日本 Laserworld 배달 Laserworld w Polsce Laserworld Türkiye