Copyright 2019 - The Laserworld Group

Laserworld Seria BeamBar

Platforma BeamBar jest urządzeniem z bardzo wąską i stałą wiązką laserową mającym na celu zwielokrotnienie efektów w istniejącej infrastrukturze laserowej oraz dodanie dodatkowego efektu całości projektu. Urządzenia BeamBar tworzą tzw. wachlarz promieni laserowych, które mogę być przedłużone tym samym tworząc specjalną barierę laserową.

BeamBar jest zaprojektowany albo do rozbudowania istniejącego pokazu laserowego stworzonego przy udziale tradycyjnych systemów laserowych lub może być wykorzystany jako samodzielne urządzenie generujące dedykowany efekt laserowy. Urządzenia BeamBar mogą być kontrolowane przez DMX lub działać w trybie auto lub w trybie aktywacji dźwiękiem. Każdy promień laserowy może być indywidualnie regulowany poprzez 4 stopniowy system regulacji. BeamBar jest świetnym urządzeniem efektowym na sceny, do live shows w klubach nocnych jak i również w produkcjach telewizyjnych i profesjonalnych aplikacjach.
Laserworld BeamBar Series
695.00 €
Netto, bez wysyłki
19% Brutto, bez wysyłki:
827.05 €
750.00 €
Netto, bez wysyłki
19% Brutto, bez wysyłki:
892.50 €
770.00 €
Netto, bez wysyłki
19% Brutto, bez wysyłki:
916.30 €
3,900.00 €
Netto, bez wysyłki
19% Brutto, bez wysyłki:
4,641.00 €

Distributed Brand Laserworld Distributed Brand tarm distributed brand Ray Technologies
Showcontroller logo greyShoweditor laser show software Distributed Brand Garden Star Distributed Brand Pangolin Distributed Brand coherent 

 

Laserworld Ibérica en España Laserworld Ibérica em Portugal Laserworld en Mexico Laserworld India Laserworld 日本 Laserworld 배달 Laserworld w Polsce Laserworld Türkiye