Copyright 2021 - The Laserworld Group

Klasy laserów

Systemy laserowe podlegają wielopoziomowej klasyfikacji zgodnie z ich dostępnym promieniowaniem laserowym. Klasyfikacja jest przeznaczona do wskazania stopnia zagrożenia danego systemu laserowego. Lasery mogą występować z klasą 2, 2M, 3R, 3B lub 4 (w kolejności stopnia zagrożenia). Klasa lasera 2 określa lasery małe i z bardzo małą mocą wyjściową <1mW. Lasery z mocą pomiędzy 1mW i 5mW są oznaczone klasą 3R, a pomiędzy 5mW do 500mW klasą 3B. Każdy laser o mocy powyżej 500mW zaliczany jest do klasy laserów 4. Nawet lasery z klasą 4 są bezpieczne dla oświetlania publiczności, jeśli wartość MDE* nie jest przekroczona w obszarze publiczności.**

*MDE: Maksymalna dopuszczalna ekspozycja. Poziom promieniowania laserowego, na który w normalnych warunkach mogą być eksponowane osoby bez doznawania szkodliwych skutków.
**Pamiętaj, aby zawsze respektować lokalne przepisy i regulacje podczas projekcji laserowej.

Distributed Brand Laserworld Distributed Brand tarm distributed brand Ray Technologies
Showcontroller logo greyShoweditor laser show software Distributed Brand Garden Star Distributed Brand Pangolin Distributed Brand coherent 

 

Laserworld Ibérica en España Laserworld Ibérica em Portugal Laserworld en Mexico Laserworld India Laserworld 日本 Laserworld 배달 Laserworld w Polsce Laserworld Türkiye