Rodzaje prędkości skanowania lasera zależą od systemu skanowania. Prędkość wyrażana jest w jednostce pps (ilość punktów na sekundę) lub kpps (tysiąc punktów na sekundę). Wartość ta określa z jaką prędkością poruszają się oba lustra systemu skanującego i jak szybko mogą odchylić wiązkę laserową. Im większa prędkość skanowania, tym lepsza i płynniejsza projekcja graficzna.

Ważne: Maksymalna prędkość skanera zależy od aktualnego kątu skanowania. Dla projekcji graficznych rekomendowana jest prędkość minimalna na poziomie 25kpps @ 8 ° ILDA. Pokazy promieni, tuneli oraz płaszczyzn mogą być tworzone przy mniejszej prędkości skanerów.

laser kat skanowania