Prędkość skanowania i kąt

Rodzaje prędkości skanowania lasera zależą od systemu skanowania. Prędkość wyrażana jest w jednostce pps (ilość punktów na sekundę) lub kpps (tysiąc punktów na sekundę). Wartość ta określa z jaką prędkością poruszają się oba lustra systemu skanującego i jak szybko mogą odchylić wiązkę laserową. Im większa prędkość skanowania, tym lepsza i płynniejsza projekcja graficzna.

Ważne: Maksymalna prędkość skanera zależy od aktualnego kątu skanowania. Dla projekcji graficznych rekomendowana jest prędkość minimalna na poziomie 25kpps @ 8 ° ILDA. Pokazy promieni, tuneli oraz płaszczyzn mogą być tworzone przy mniejszej prędkości skanerów.

laser kat skanowania

Distributed Brand Laserworld Distributed Brand tarm distributed brand Ray Technologies
Showcontroller logo greyShoweditor laser show software Distributed Brand Pangolin Distributed Brand coherent 
 

Laserworld in Poland by Laserworld (Switzerland) AG   -   [ Deklaracja o ochronie danych osobowych | Informacje prawne ]