Privacy Policy

Deklaracja o ochronie danych osobowych

My jako administratorzy strony www.laserworld.pl (również „strona www” lub „sklep internetowy“) jesteśmy osobami odpowiedzialnymi w rozumieniu obowiązującego prawa o ochronie danych, w szczególności podstawowego rozporządzenia („RODO“) za dane osobowe użytkownika („Państwo“) tej strony www. W dalszej części niniejszej deklaracji w ramach naszego obowiązku udzielania informacji (art. 13 nn. RODO) pouczymy Państwa w sposób przejrzysty o tym, jakie Państwa dane podczas odwiedzin naszej strony są przetwarzane i w oparciu o jaką podstawę prawną tak się dzieje. Ponadto otrzymają Państwo informację na temat tego, w jaki sposób technicznie chronimy Państwa dane oraz jakie prawa przysługują Państwu względem odpowiedzialnej instytucji nadzorującej.


1. Dane jednostki odpowiedzialnej

Laserworld (Switzerland) AG
Kreuzlingerstrasse 5
8574 Lengwil / Szwajcaria
Telefon: +41 (0)71 67780-80
Faks:     +41 (0)71 67780-88
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych:

Naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych jest:

Michael Nachtigall
c/o DS Compliance GmbH
Carlsplatz 24
DE-40213 Düsseldorf / Niemcy
Telefon: +49 (0)211 942 588 - 24
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych

Korzystanie z naszej strony www w celach informacyjnych.
Jeśli otworzą Państwo naszą stronę www tylko w celu jej odwiedzenia, będziemy przetwarzać pliki logowania (logfiles) zapisane automatycznie przez nasz system. 

Następujące pliki logowania będą przez nas przetwarzane:

 • adres IP Państwa komputera
 • typ używanej przeglądarki
 • język używanej przeglądarki
 • wersja używanej przeglądarki
 • system operacyjny i jego wersja
 • interfejs systemu operacyjnego
 • odwiedzane strony
 • data i godzina odwiedzin na naszej stronie
 • różnica strefy czasowej względem czasu Greenwich Mean Time (GMT)
 • status dostępu/kod statusu http
 • ilościowy zakres przeniesionych danych
 • adres odsyłający
 • dostawca usług internetowych użytkownika

 

Pliki logowania otrzymają Państwa adres IP, ale zostanie on przed zapisaniem skrócony. Z tego powodu niemożliwe jest przyporządkowanie go do Państwa, a Państwa dane nie będą zapisywane wraz z innymi danymi osobowymi.

Dla prawidłowego funkcjonowania naszej strony www niezbędne jest przetwarzanie wymienionych wyżej danych. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych do celów anonimizacji stanowi art. 6 (1) lit. f RODO.

4. Korzystanie z ofert 

a. Konto klienta/ rejestracja

Mają Państwo możliwość założenia przy pomocy danych osobowych konta klienta. Jest to dobrowolne, a dane nie zostaną przekazane osobom trzecim. Jeśli zdecydują się Państwo na utworzenie konta na naszej stronie, będą Państwo musieli udostępnić nam następujące dane:

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • kraj
 • numer telefonu


Po dokonaniu przez Państwa zgłoszenia/rejestracji, wraz z podanymi danymi zapisujemy także Państwa adres IP oraz datę i godzinę rejestracji. Wraz z dokonaniem rejestracji zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas swoich danych.
Państwa dane wykorzystywane są w celach związanych z zarządzaniem kontem klienta oraz przygotowywaniem związanych z nim funkcji, np. przetwarzanie danych klienta oraz wyświetlanie Państwa zamówień. Podstawę prawną dla przechowywania Państwa danych w związku z posiadanym kontem klienta stanowi art. 6 (1) lit. a RODO.

Przechowujemy dane, które zostały nam udostępnione w ramach dobrowolnego zgłoszenia/rejestracji. Dane te przechowujemy do czasu usunięcia przez Państwa konta klienta. Jeśli dokonają Państwo zmian w swoich danych, to stare dane zostaną usunięte, a przechowywane będą tylko dane zaktualizowane. Ponadto przechowujemy Państwa dane tylko w celach realizacji naszych umownych lub prawnych zobowiązań (np. obowiązek podatkowy). W takim przypadku zachowujemy Państwa dane w takim stopniu, aby mogły być przetwarzane tylko w niezbędnych celach.

W każdym momencie mogą Państwo usunąć lub zmienić swoje dobrowolne konto klienta. Funkcje do zmiany danych lub usunięcia konta znajdą Państwo w ustawieniach swojego profilu.
   
b. Zamówienia

Jeśli dokonają Państwo zamówienia na naszej stronie www, w celu realizacji zobowiązań umownych będziemy potrzebowali następujących Państwa danych:

 • imię, nazwisko, adres rachunku i adres dostawy, aby móc wysłać do Państwa zamówienie i rachunek.
 • adres e-mail, aby móc wysłać do Państwa potwierdzenie zamówienia i udostępnić Państwu wzór umowy bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 • numer telefonu na wypadek pytań związanych z wysyłką.
 • informacje związane z płatnością, aby móc zrealizować płatność za Państwa zamówienie.

Aby móc dostarczyć Państwu zamówienie, w celu realizacji dostawy przekazujemy Państwa dane adresowe naszemu usługodawcy logistycznemu lub kurierowi.
Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 (1) lit. b RODO. Dane będą przechowywane tak długo, jak to będzie konieczne dla realizacji umowy. Ponadto przechowujemy Państwa dane tylko w celach realizacji naszych umownych lub prawnych zobowiązań (np. obowiązek podatkowy). W takim przypadku zachowujemy Państwa dane w takim stopniu, aby mogły być przetwarzane tylko w niezbędnych celach.
Dodatkowo oprócz tych danych zapisujemy datę i godzinę przekazania nam danych przez Państwa oraz Państwa adres IP. Przetwarzanie danych leży w naszym uprawnionym interesie (art. 6 (1) lit. f RODO), aby móc zapewnić w ten sposób bezpieczeństwo naszych systemów i przeciwdziałać nadużyciom. Te dodatkowe dane zostaną natychmiast usunięte wtedy, gdy nie będą nam już potrzebne, najpóźniej jednak zaraz po zrealizowaniu umowy z Państwem.

c. Metody płatności

Po wybraniu na naszej stronie oferenta płatności, otrzymuje on także Państwa dane osobowe, np. nazwisko i imię, adres oraz dane bankowe.
 
PayPal: Jeśli wybiorą Państwo na naszej stronie płatność przez PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luksemburg), w celu realizacji płatności PayPal otrzyma Państwa dane płatnicze i możliwe jest, że PayPal dokona kontroli Państwa wypłacalności. Informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL#rAnnex.

Karta kredytowa: Jeśli wybiorą Państwo na naszej stronie płatność kartą kredytową, Państwa oferent karty kredytowej otrzyma informację, że dokonali Państwo u nas zamówienia. Możliwe jest, że Państwa oferent karty kredytowej sprawdzi Państwa wypłacalność. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie swojego oferenta karty kredytowej.

Polecenie zapłaty/płatność z góry: Jeśli dokonają Państwo na naszej stronie polecenia zapłaty, nasz bank w celu realizacji płatności otrzyma Państwa dane bankowe.

Klarna: Jeśli dokonają Państwo płatności na naszej stronie za pomocą serwisu Klarna (Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja), Klarna otrzyma natychmiast Państwa dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres oraz numer konta bankowego. Możliwe jest, że Klarna sprawdzi Państwa wypłacalność. Więcej informacji znajdą Państw tutaj: https://www.klarna.com/de/kundenservice/identitaets-bonitaetspruefung/wieso-fuehrt-klarna-eine-identitaets-und-bonitaetspruefung-durch/ 

5. Kontakt drogą mailową

Mają Państwo możliwość kontaktowania się z nami drogą mailową. Państwa dane osobowe przekazane w e-mailu będą przez nas przechowywane. Nie przekażemy Państwa danych osobom trzecim. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z Państwem. Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 (1) lit. f RODO. Dane te przechowywane będą do czasu, aż nie będą już konieczne dla osiągnięcia celu, jakim jest nawiązanie konwersacji i kontaktu z Państwem.

Jeżeli celem wysłanego przez Państwa e-maila jest zawarcie z nami umowy, dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 (1) lit. b RODO. Dane te będą przechowywane przez nas tak długo, aż nie będzie to już konieczne do realizacji zobowiązań umownych. Ponadto przechowujemy Państwa dane tylko w celach realizacji naszych umownych lub prawnych zobowiązań (np. obowiązek podatkowy).

W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, wysyłając do nas e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W takim przypadku wszystkie dane z konwersacji zostaną usunięte, a kontynuowanie konwersacji nie będzie już możliwe.

6. Newsletter 

Na naszej stronie www oferujemy Państwu możliwość bezpłatnego zamówienia naszego newslettera. W tym celu oprócz Państwa zgody potrzebujemy Państwa adresu e-mail. Po złożeniu zamówienia na newsletter wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych.
Podanie pozostałych danych, np. imię i nazwisko jest dobrowolne i służy do tego, abyśmy mogli kontaktować się Państwem osobiście. Podstawę prawną dla celów związanych z wysyłką newslettera stanowi art. 6 (1) lit. b RODO w odniesieniu do Państwa adresu e-mail, ponieważ w ten sposób wykonujemy tę usługę dla Państwa oraz art. 6 (1) lit. a RODO w odniesieniu do innych dobrowolnie udostępnionych nam danych.
Newsletter zostanie do Państwa dostarczony dopiero wtedy, gdy potwierdzą Państwo chęć jego otrzymywania poprzez kliknięcie na link wysłany do Państwa w mailu weryfikującym. W ten sposób chcemy się upewnić, czy to Państwo zamówili nasz newsletter. Chęć otrzymywania newslettera muszą Państwo potwierdzić wkrótce po otrzymaniu maila weryfikującego, w przeciwnym razie Państwa zgłoszenie zostanie automatycznie skasowane z naszej bazy danych.
 
Dodatkowo w związku z zamówieniem newslettera przechowujemy na naszych serwerach czas (datę i godzinę) przekazania nam danych oraz Państwa adres IP. Przetwarzanie tych danych stanowi nasz uprawniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f RODO, aby móc w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów oraz przeciwdziałać nadużyciom.
Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim i przetwarzane są tylko w związku z wysyłką newslettera. Celem przetwarzania Państwa adresu e-mail jest możliwość wysłania do Państwa newslettera. Inne dane uzyskane w ramach procesu zamówienia służą do tego, aby móc do Państwa zwrócić się osobiście lub zapewnić bezpieczeństwo naszych usług oraz zapobiegać nieuprawnionemu użyciu Państwa adresu e-mail.
Państwa dane będą przechowywane tylko tak długo, jak to będzie konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu. Państwa adres e-mail będzie przechowywany przez okres aktywnej prenumeraty newslettera, jeśli będziemy dysponować na to Państwa zgodą. Dane, które podczas zgłoszenia pobierane są przez nas automatycznie (adres IP, data i godzina), zostaną skasowane najpóźniej w momencie zakończenia prenumeraty newslettera.

Jeśli w związku z korzystaniem z naszych usług, np. zakupem poprzez naszą stronę www podadzą Państwo swój e-mail, może on zostać przez nas użyty do wysłania newslettera. Dzieje się to tylko i wyłącznie w ramach bezpośredniej reklamy własnych lub podobnych towarów i usług.
Podstawę prawną dla wysyłki newslettera w związku ze sprzedażą towarów i usług stanowi § 7 (3) UWG (niemiecka ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji). Jeśli wraz z Państwa zamówieniem na naszej stronie wyślemy też newsletter, Państwa adres e-mail będzie przez nas przechowywany do celów związanych z reklamą własnych lub podobnych produktów do czasu, aż zrezygnują Państwo z prenumeraty newslettera.
 
Wycofanie zgody/ rezygnacja z prenumeraty newslettera

W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z prenumeraty newslettera. Odpowiedni w tym celu link znajdą Państwo na końcu newslettera. Dzięki niemu wycofują Państwo swoją zgodę lub sprzeciwiają się dalszemu przetwarzaniu Państwa danych zapisanych w celu wysyłki newslettera.


7. Pliki cookie 

Należy pamiętać, że mogą Państwo sami zatroszczyć się o to, aby pliki cookie nie były zapisywane na Państwa komputerze lub dopuszczalny był zapis tylko niektórych z nich. Takiego wyboru mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Tam mogą też Państwo podejrzeć i wykasować pliki cookie.
Jeśli zablokują Państwo wszystkie ciasteczka, może to ograniczyć pełną funkcjonalność naszej strony www.
Na naszej stronie www korzystamy z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które w ramach odwiedzin na naszej stronie www są wysyłane przez nasz serwer internetowy do Państwa przeglądarki i przechowywane na Państwa komputerze w celu późniejszego otwarcia naszej strony.
 
a. Własne pliki cookie:

Korzystamy z własnych plików cookie, aby móc w ten sposób zapewnić sprawne funkcjonowanie naszej strony www. Niektóre elementy naszej strony internetowej zakładają konieczność ponownego rozpoznania Państwa wyszukiwarki po zmianie strony na inną. Niniejszy przegląd pozwoli Państwu na zapoznanie się, do jakich celów pobierane są Państwa dane i przez jaki okres są one przechowywane:

Nazwa pliku cookie
Cel pliku cookie
Okres przechowywania
3641651453cff56241755673b980f4f5
przechowuje Państwa ID podczas sesji
sesja (aż do czasu zamknięcia przeglądarki)
fmalertcookies
pokazuje Państwu informację o plikach cookie
30 dni
jdtree_expanded
przechowuje Państwa ID aby ułatwić wybór menu
60 dni
store
zapisuje wybór języka
1 Rok
AmYetRedirectUrl
przechowuje Państwa koszyk towarów
sesja (aż do czasu zamknięcia przeglądarki)
frontend
tymczasowe przekazanie danych w celu optymalizacji naszych funkcji
1 godzina


Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w plikach cookie, z których korzystamy, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie naszej strony www oraz naszej oferty, stanowi tutaj art. 6 (1) lit. f RODO.
 
Możliwość wycofania zgody i usunięcia plików cookie.

Jak wspomnieliśmy na wstępie tego rozdziału, mogą Państwo poprzez zmianę w ustawieniach umożliwić lub ograniczyć przenoszenie plików cookie. Pliki cookie zapisane już w Państwa przeglądarce, mogą Państwo w każdym momencie wykasować. Jeśli ograniczą lub deaktywują Państwo pliki cookie, może to doprowadzić do sytuacji, w której nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji na naszej stronie.

b. Obce pliki cookie (tzw. third party cookies/pliki cookie innych oferentów): 

Nasza strona korzysta z plików cookie innych oferentów. Oznacza to, że w ramach odwiedzin na naszej stronie dane z Państwa przeglądarki są przekazywane i zapisywane na serwerach internetowych osób trzecich.
 
Google Analytics

Na naszej stronie zaimplementowany został program do analiz internetowych Google Analytics stworzony przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (zwany dalej: „Google Analytics“).

Google Analytics korzysta z plików cookie, które przechowują następujące informacje:

 • typ używanej przeglądarki internetowej
 • wersja wyszukiwarki internetowej
 • używany przez Państwa system operacyjny
 • adres odsyłający (odwiedzona wcześniej strona)
 • Państwa skrócony adres IP
 • godzina zapytania na serwerze
Nazwa pliku cookie
Cel pliku cookie
Okres przechowywania
_ga
pomaga rozpoznać użytkowników
2,5 roku
_gat
używany jest w celu dopasowania zapytań
1 minuta
_gid
pomaga rozpoznać użytkowników
dwa dni

Korzystamy z funkcji Google Analytics w celu anonimizacji Państwa adresu IP przed rozpoczęciem zapisywania lub przetwarzania danych. Państwa adres IP z reguły pozostaje skrócony na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i dopiero po tym zostaje przekazany do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych. Przetwarzanie informacji odbywa się w sposób anonimowy (pod pseudonimem) i nie będziemy ich łączyć z innymi Państwa danymi osobowymi.
 
Zgromadzone w ten sposób dane wykorzystujemy do celów statystycznych, a tym samym do optymalizacji naszej strony www i naszych ofert. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 (1) lit. f RODO.

Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych uzyskanych dzięki plikom cookie oraz korzystaniu ze strony www (w tym adresu IP), ściągając i instalując pod podanym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) dostępną wtyczkę przeglądarki.

YZapisywaniu ciasteczek Google mogą zapobiec Państwo sami, wybierając odpowiednie funkcje bezpośrednio w ustawieniach swojej przeglądarki lub zakończyć przetwarzanie Państwa danych, instalując narzędzie „opt out“: Kliknij tutaj, aby uruchomić opt out dla Google Analytics Tracking. Tutaj nastąpi instalacja pliku „opt out”, która zatrzyma gromadzenie danych użytkownika na tej stronie internetowej.

Oświadczenie o ochronie danych Google znajdą Państwo pod podanym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

8. Linki (ikonki) do sieci społecznościowych

Na naszej stronie www umieszczamy małe ikonki odsyłające do naszych portali na obcych platformach (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i Google+). Chodzi tutaj o hiperłącza, a więc żadne z Państwa danych nie są przekazywane automatycznie, lecz dopiero wtedy gdy klikną Państwo na odpowiednią ikonkę, a w przeglądarce otworzy się nowy tab ze stroną internetową innego oferenta.

9. Inne treści obcych oferentów, z którymi powiązana jest nasza strona www

YouTube
W celu odpowiedniego kształtu naszej strony www korzystamy z plików video oferowanych przez platformę Youtube należącą do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (zwaną dalej „YouTube“). Korzystamy przy tym z rozszerzonego trybu ochrony danych, dzięki któremu informacje na temat Państwa zostają przekazane do YouTube tylko wtedy, gdy naciskając przycisk play aktywują Państwo odpowiedni filmik.
Po włączeniu filmiku platforma YouTube umieszcza w Państwa przeglądarce pliki cookie, a uzyskane w ten sposób informacje wykorzystuje do analiz i poprawy funkcjonalności swoich usług. Według YouTube uzyskane dane są przetwarzane w sposób anonimowy (pod pseudonimem). Jeśli jednak posiadają Państwo konto Google lub na YouTube, Państwa dane mogą zostać bezpośrednio powiązane z posiadanym kontem.
Więcej informacji na temat ochrony danych oraz okresu ich przechowywania znajdą Państwo w wytycznych Google dotyczących ochrony danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. Podstawę prawną dla powiązania usług oferowanych przez YouTube z naszą stroną www i wynikającym z tego przetwarzaniu danych osobowych stanowi art. 6 (1) lit. f RODO.
Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowią § 26 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 88 RODO.

10. Przysługujące Państwo prawa

Jeśli przetwarzamy Państwa dane, są Państwo „osobą zainteresowaną” w rozumieniu RODO. Z tego tytułu przysługują Państwu następujące prawa: prawo do informacji, prawo do skorygowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do pouczenia innych podmiotów o zmianie danych oraz prawo do przekazania danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis przysługujących Państwu praw:

a. Prawo do informacji

Mają Państwo prawo żądać od nas informacji na temat, czy przetwarzamy Państwa dane.
Dopóki przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat następujących kwestii:

 • cel przetwarzania danych osobowych;
 • kategorie danych osobowych, które przetwarzamy;
 • odbiorcy oraz kategorie odbiorców, którym udostępniliśmy i którym będziemy udostępniać Państwa dane osobowe. W szczególności dotyczy to odbiorców zagranicznych i instytucji międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowany czas przechowywania danych, a jeśli nie jest to możliwe, to kryteria pozwalające na ustalenie takiego czasu;
 • prawo do poprawy lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia w ich przetwarzaniu poprzez zastosowanie prawa do wniesienia sprzeciwu;
 • prawo do złożenia reklamacji w odpowiedniej instytucji nadzorującej;
 • wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeśli nie zostały one uzyskane bezpośrednio od Państwa;
 • automatyczny proces decyzyjny wraz z profilowaniem zgodnie z art. 22 (1) i (4) RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – wyczerpujące informacje na temat zastosowanej logiki oraz skutków, z jakimi to przetwarzanie się dla Państwa wiąże.


W przypadku przekazania danych organizacjom międzynarodowym lub do innych krajów mają Państwo ponadto prawo żądać informacji na temat tego, czy zgodnie z art. 46 RODO zostały zagwarantowane Państwu stosowne prawa.
 
b. Prawo do skorygowania danych

Przysługuje Państwu prawo do skorygowania i/lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych, jeśli te są nieprawidłowe lub niekompletne. Niezwłocznie przystąpimy do skorygowania lub uzupełnienia Państwa danych.

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W pewnych przypadkach mają Państwo prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu musi zostać spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:  

 • Kwestionują Państwo poprawność swoich danych osobowych w okresie, który umożliwiałby nam sprawdzenie ich poprawności;
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odrzucają możliwość usunięcia danych osobowych i zamiast tego żądają Państwo ograniczenia w korzystaniu z nich;
 • Nie potrzebujemy już dłużej przetwarzać Państwa danych, ale Państwo potrzebują tego nadal w celu dochodzenia, wykonania i obrony swoich roszczeń, lub
 • wnieśli Państwo stosowny sprzeciw odnośnie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 (1) RODO, a nie zostało jeszcze ustalone, czy nasz uprawniony interes nie przeważa nad interesem Państwa.


d. Prawo do usunięcia danych

Przysługuje Państwu prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani. Ma to miejsce wtedy, gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, w związku z którymi zostały zgromadzone lub zostały przetwarzane w inny sposób.
 • Wycofują Państwo zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 (1) lit. a lub art. 9 (2) lit. a RODO, a brakuje innej stosownej podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 • Wnoszą Państwo sprzeciw na przetwarzanie danych zgodnie z art. 21 (1) RODO i nie istnieją żadne nadrzędne powody do ich przetwarzania albo wnoszą Państwo sprzeciw na przetwarzanie danych zgodnie z art. 21 (2) RODO.
 • Państwa dane były przetwarzanie niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji prawnego zobowiązania zgodnie z prawem unijnym lub prawem kraju członkowskiego, któremu podlegamy.
 • Państwa dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 (1) RODO.


Jeśli Państwa dane osobowe zostaną przez nas upublicznione, a zgodnie z wymienionymi wyżej warunkami będziemy zobowiązani je usunąć, to stosując dostępne technologie oraz odpowiednie narzędzia techniczne, poinformujemy wszystkie instytucje, którym Państwa dane zostały przekazane, że żądają Państwo od nas usunięcia wszystkich łączy do swoich danych osobowych lub kopii i replikacji tych danych.

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje jednak Państwu, jeśli koniecznie będzie ich przetwarzanie z następujących wyjątkowych przyczyn:

 • wykonanie prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji;
 • wykonanie zobowiązań prawnych wymagających przetwarzania danych zgodnie z prawem unijnym lub prawem kraju członkowskiego, któremu podlegamy lub realizacja zadania, które pozostaje w interesie publicznym lub służy wykonaniu władzy publicznej, która została nam przekazana;
 • interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 (2) lit. h i i oraz art. 9 (3) RODO;
 • cele archiwizacyjne leżące w interesie publicznym, naukowe i historyczne cele badawcze lub cele statystyczne zgodnie z art. 89 (1) RODO, o ile wymienione w (1) prawo przypuszczalnie uniemożliwi realizację celów przetwarzania danych lub poważnie je ograniczy albo
 • dochodzenie, wykonanie i obrona roszczeń prawnych.


e. Prawo do pouczenia innych podmiotów o zmianie danych

Jeśli dokonają Państwo skorygowania lub usunięcia danych albo skorzystają z prawa do ograniczenia ich przetwarzania, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym fakcie wszystkie podmioty, którym udostępniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwie lub będzie wiązać się z niewspółmiernymi nakładami.

f. Prawo do przekazania danych

W określonych poniżej warunkach przysługuje Państwu prawo do otrzymania od nas danych, które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym maszynowo formacie oraz prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej: 

(1) Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 (1) lit. a lub art. 9 (2) lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 (1) lit. b i
(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą procesów automatycznych.

Ponadto mogą Państwo domagać się przekazania swoich danych osobowych innej osobie odpowiedzialnej, o ile jest to wykonalne technicznie i nie narusza swobód i praw innych osób.

Niniejsze prawo do przekazania danych nie będzie miało zastosowania wtedy, gdy przetwarzanie danych będzie konieczne do realizacji zadania, które leży w interesie publicznym lub służy wykonaniu władzy publicznej, która została nam przekazana.
 
g. Prawo do sprzeciwu

Z przyczyn wynikających z sytuacji szczególnych w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 (1) lit. e lub lit. f RODO. Dotyczy to także wymienionego w tych regulacjach profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać konieczne i zasługujące na ochronę przyczyny dalszego ich przetwarzania, które stoją wyżej niż Państwa interes, prawa i swobody lub przetwarzanie ich służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 
Jeśli będziemy przetwarzać Państwa danie w celach reklamy bezpośredniej, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu. Dotyczy to także profilowania, o ile wiąże się to z reklama bezpośrednią.

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamy bezpośredniej, nie będziemy ich już przetwarzać w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego mają Państwo możliwość - niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE (Dyrektywa o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej) - wniesienia sprzeciwu za pomocą procesów automatycznych, w których używane są specyfikacje techniczne.
 
h. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 7 (3) RODO przysługuje Państwu prawo wycofania w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie działa wstecz i nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego w przeszłości.

i. Prawo do złożenia zażalenia w odpowiedniej instytucji nadzorującej

Przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia w odpowiedniej instytucji nadzorującej, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka zaskarżenia. W szczególności mogą Państwo dochodzić swoich praw w kraju członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia przepisów prawnych, jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Listę krajowych pełnomocników ds. ochrony danych w poszczególnych krajach oraz ich dane kontaktowe znajdą Państwo tutaj: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

11. Aktualizacja i zmiana postanowień dotyczących ochrony danych osobowych

Stan na: 25 maja 2018.

.

Kupuj systemy pokazowego światła laserowego

Laserworld jest światowym liderem w dziedzinie produkcji i dystrybucji pokazowych systemów światła laserowego. Portfolio produktów rozciąga się od małych, podstawowych systemów światła laserowego (lasery efektowe, lasery klubowe, lasery imprezowe) aż po wysokiej klasy lasery profesjonalne. Każdy produkt i seria produktów skierowana jest do określonej grupy klientów, tak więc systemy laserowe w ofercie Laserworld uzupełniają się wzajemnie, co skutkuje niejednorodnymi grupami klientów: sklepy detaliczne ze sprzętem muzycznym, sklepy muzyczne, jak również kluby nocne, parki rozrywki, wypożyczalnie i firmy produkcyjne to tylko niewielki ich wycinek.
Laserworld prowadzi sklep internetowy, w którym można znaleźć pokazowe laserowe systemy świetlne w sprzedaży. Można zakupić systemy oświetlenia laserowego bezpośrednio tam lub nabyć je u jednego z naszych niezliczonych partnerów dystrybucyjnych. Klientów komercyjnych zachęcamy dozarejestrowania się jako dealer.

Wynajmij systemy laserowe

Nie zawsze jest sens kupować, ale wynajmować systemy pokazów laserowych. Laserworld posiada duży zapas systemów laserowych do wynajęcia. Systemy laserowe do wynajęcia są dostępne do wysyłki na cały świat i mogą być również wynajmowane wraz z profesjonalnymi operatorami laserowymi. Wypożyczamy tylko wysokiej klasy profesjonalny sprzęt do pokazów laserowych, głównie firmy RTI. Tak więc produkty z PIKO, NANO i NEO serii są dostępne. I oczywiście oferujemy Showcontroller, Pangolin i Lasergraph DSP systemów kontroli pokazów laserowych do wynajęcia, jak również.
Laserworld posiada większe zapasy systemów laserowych RGB światła białego z 10W i więcej. cennik wypożyczalni online pomaga w wyborze odpowiedniego lasera do wypożyczenia i pomaga obliczyć cenę wypożyczenia. Istnieje również możliwość doboru akcesoriów laserowych do wypożyczenia, takich jak maszyny do wytwarzania mgły, maszyny do dymu czy kontrolery MIDI.

Produkcja pokazów laserowych

Wieloletnie doświadczenie partnerów pokazów oraz wiele referencji z dotychczasowych projektów pokazów laserowych i multimedialnych, w których lasery produkowane przez Laserworld Group były wykorzystywane, czynią nas właściwym partnerem dla każdego rodzaju produkcji pokazów laserowych lub projektu pokazu laserowego. Nieważne, czy chodzi o stałą instalację systemów laserowych lub projekcji multimedialnych, czy też o pokaz tymczasowy: Nasi eksperci pomagają wplanowaniu pokazów laserowych, projektowaniu, realizacji na miejscu i produkcji pokazów laserowych. Oferujemy rozwiązania pod klucz widowiska multimedialne, jak również produkcje pokazów laserowych w części lub wbudowane w inne produkcje pokazów, jak to się dzieje na dużych scenach, festiwalach lub koncertach. Zakodowane w czasie, zsynchronizowane pokazy mogą być wykonane, jak również pokazy laserowe na żywo: Mamy specjalistów od obu typów, którzy poradzą sobie nawet z bardzo skomplikowanymi scenariuszami synchronizacji.
Możliwe jest również wykonanie pokazów laserowych na małą skalę za niewielkie pieniądze: Po prostu powiedz nam o swoich planach dotyczących pokazu laserowego, a my pomożemy Ci w określeniu pokazu, który spełnia budżet pokazu.

Referencje pokazów laserowych

W ciągu ostatnich lat nagromadziło się wiele referencji pokazów laserowych i pokazów multimedialnych, w których systemy laserowe produkowane przez grupę Laserworld zostały wykorzystane. Udokumentowaliśmy je na zdjęciach i filmach w naszej sekcji portfolio. Oczywiście te referencje pokazują tylko niewielką część pokazów laserowych i pokazów multimedialnych, które nasi partnerzy wykonali w ciągu ostatnich lat, ponieważ wielu naszych klientów nie życzyło sobie, abyśmy pokazywali ich projekty w naszych referencjach - głównie dlatego, że były to komercyjne zastosowania laserów lub firmowe pokazy laserowe, które nie były przeznaczone do publicznego pokazywania. Mimo to przygotowaliśmy sporą liczbę referencji i wciąż dodajemy kolejne.
Partnerzy Laserworld Group wykonywali pokazy laserowe i projekty multimedialne przy wielu różnych okazjach i dla wielu różnych zastosowań. Najczęściej pokazy laserowe są wyświetlane w klubach nocnych, festiwalach, parkach rozrywki oraz na pokazach firmowych. Również wielu znanych artystów i muzyków polegać na pokaz laserowy i wsparcie multimedialne dla ich występów scenicznych. Poza tym lasery były używane na weselach, do prezentacji produktów lub do architektury i mapowania.
Distributed Brand Laserworld Distributed Brand tarm distributed brand Ray Technologies
Showcontroller logo greyShoweditor laser show software Distributed Brand Pangolin Distributed Brand coherent 
 

Laserworld in Poland by Laserworld (Switzerland) AG   -   [ Deklaracja o ochronie danych osobowych | Informacje prawne ]