Copyright 2024 - The Laserworld Group

Wydajność laserów marki Laserworld

Czemu firma Laserworld podaje wartość całkowitą oraz gwarantowaną mocy przy swoich produktach?

Nie jest możliwe fizycznie określić dokładnej wartości, która odpowiada za całkowitą wydajność projektora laserowego, dotyczy to laserów rgb jak i również laserów jednokolorowych. Dzieje się tak dlatego gdyż na proces tworzenia wiązki laserowej ma wpływ wiele czynników, które determinują jej jakość oraz wydajność.

 

dioda dpssDobrym przykładem jest moduł diody laserowej DPSS (Diode Pumped Solid State), który jest wyjątkowo czuły na czynniki zewnętrzne, tj. na zmiany temperatury i nadmierne wstrząsy.


Moduł DPSS składa się przede wszystkim z trzech sekcji:

- pompowane źródła energii (tu mogą wystąpić delikatne róźnice w mocy)

- obszar rezonatora (dwa zwierciadła odbijające, które muszę być idealnie równoległe - małe odchylenia mogą prowadzić do               zmniejszonej wydajności promienia laserowego na wyjściu).

- struktura krystaliczna jako aktywnie laserowy materiał (materiał stworzony naturalnie co może prowadzić do różnic w  jego               jakości).

Nawet jeśli lasery produkowane są w identycznej technologii, to mogą występować różnice w ich mocy wyjściowej. Pozostałymi czynnikami, które mogą negatywnie wpływać na jakość wiązki laserowej tj. powodować straty na jej wydajności tudzież wpływać na jej modulację i profil promienia laserowego są m.in.:


- optyczne komponenty tj. soczewki, zwierciadła, kostki polaryzacyjne
- właściwy dobór materiałów, elektroniczne komponenty
- zanieczyszczenia wewnątrz obudowy (kurz, tłuszcz, wilgoć)

Temperatura i jej wpływ jest jednak kluczowym czynnikiem determinującym wyjściową jasność promienia laserowego. Nawet przy temperaturze 10°C moduł diody DPSS może wykazywać zmniejszoną wydajność a w najgroszym wypadku nie wygeneruje żadnej wiązki laserowej. Istotne jest zatem aby operować laserem w takich warunkach jakich zaleca jego producent.

Dlaczego zatem podajemy zakres mocy zamiast jednej wartości?

- Minimalna moc to moc, którą gwarantujemy - jeśli twój laser generuje wiązkę poniżej wartości zadeklarowanej przy zakupie to jest to naruszenie warunków gwarancji i powinno być to zakwestionowane w autoryzowanym serwisie firmy Laserworld.

- Maksymalna moc to moc jaką urządzenie laserowe może osiągnąć na wyjściu. Wartość ta jest podawana przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, w celu uzyskania punktu odniesienia dla wymogów stref bezpieczeństwa.

Jakie są zatem zalety używania modułów DPSS w niektórych z naszych laserów?

DPSS wysoka wydajnoscNiska cena wytwarzania modułów DPSS oraz ich kompaktowość dała nam możliwość stworzenia całkowicie nowej serii laserów przeznaczonych dla grupy użytkowników, którzy cenią sobie bardzo dobry stosunek jakości do ceny lub dopiero co rozpoczynają swoją przygodę z laserami i nie chcą nadwyrężać swojego portfela.

Dodatkową zaletą modułów laserowych DPSS jest możliwość uzyskiwania bardzo dużych mocy wyjściowych. Doskonałym tego przykładem jest zastosowanie ww. technologii w jednym z naszych projektorów laserowych tj. RTI NANO G100 z gwarantowaną mocą wyjściową na poziomie 100'000mW.

Distributed Brand Laserworld Distributed Brand tarm distributed brand Ray Technologies
Showcontroller logo greyShoweditor laser show software Distributed Brand Garden Star Distributed Brand Pangolin Distributed Brand coherent 

 

Laserworld Ibérica en España Laserworld Ibérica em Portugal Laserworld en Mexico Laserworld India Laserworld 日本 Laserworld 배달 Laserworld w Polsce Laserworld Türkiye